Naša spoločnosť sa zaoberá doškovou strešnej krytiny od roku 1990. Má ísť mnoho výhod, napríklad hodí do akéhokoľvek prostredia, je to úplne k ochrane životného prostredia a poskytuje vhodné prostredie tiež. Tento druh koreňa nevyžaduje pevnej drevenej konštrukcii a ak je uhol odpočinku je vhodné strešné sám je úplne vodotesný. Môžete použiť doškovou strechou vo vašej záhrade, ak máte miesto na posedenie vonku na opečená slanina, ale dokonca môžete mať doškovou strechou dovnútra pre barové pulty. V týchto fotografiách môžete vidieť našej spoločnosti doskové strechy. Sme sa zaväzujú akékoľvek doškovou strešnej krytiny a opravy (s tesárstvo rovnako, ak je to potrebné).
Hungarian company
e-mail: trimexen@gmail.com